Share This

Adobe Flash

Adobe Flashadobe_flash

De meeste mensen die regelmatig een desktopcomputer gebruiken hebben ongetwijfeld wel eens van het programma Adobe Flash gehoord. Het is een programma waarmee grafische applicaties, webvideo’s en webanimaties gemaakt kunnen worden.

Platform onafhankelijk

Een van de grote voordelen die Adobe Flash biedt is dat animaties op verschillende computers, verschillende platformen en in verschillende browsers er precies hetzelfde uitzien. De Flash-client zal het afspelen van de video op de computer afhandelen en ervoor zorgen dat de video er exact hetzelfde uitziet en exact hetzelfde wordt afgespeeld als bij de ontwikkelaar.

Relatief eenvoudig

Daarnaast is voor het maken van Flash-objecten ook relatief weinig kennis van programmeertalen benodigd. Bij het gebruik van concurrerende technieken, zoals HTML5, is meer programmeerkennis benodigd en het is voor mensen die gespecialiseerd zijn in design vaak dan ook niet mogelijk om hun eigen animaties, video’s of grafische applicaties te ontwerpen met behulp van andere technieken.

Mobiel geen succes

Flash is helaas niet perfect en het programma heeft een groot nadeel. Het programma vergt vrij veel kracht van de processor en het programma is daarom minder geschikt voor mobiele apparaten. Steve Jobs weigerde in het verleden Flash voor iOS goed te keuren en de Flash-client voor Android is op dit moment ook niet meer beschikbaar.

Alternatieven

Echte alternatieven voor Flash zijn er niet. Hoewel HTML5 vaak als alternatief wordt genoemd, is het op dit moment nog niet echt een concurrent voor Flash. Het maken van objecten in HTML5 is aanzienlijk moeilijker dan het maken van objecten in Flash, animaties zijn vaak minder vloeiend in HTML5 en daarnaast geeft HTML5 ook meer problemen op verschillende platformen en in verschillende browsers.

De toekomst zal moeten uitwijzen of HTML5 de problemen die het nu heeft zal overkomen, maar vooralsnog is Flash het enige product dat geschikt is om eenvoudig en platformonafhankelijk de meest schitterende animaties op het beeld te toveren.